Aktualności

Pedegog radzi...

                                                         http://www.liniadzieciom.pl/

Propozycje zajęć dla dzieci 3-6 lat

14IV   Środa

Środa: Wiejskie przysmaki

1 .„Tajemnicze pudełko” – zabawa dydaktyczna – rodzic kładzie na dywanie tajemnicze pudełko. Znajdują się w nim różne produkty, które dają nam zwierzątka żyjące na wsi, np. jajka, wełna, mleko, pierze. Następnie zaprasza  dziecko, by wyjmowało dany produkt, nazywało go i spróbowało powiedzieć od jakiego zwierzątka pochodzi.

2.  „Zbieramy smakołyki” – zabawa ruchowa – dziecko porusza się w rytmie piosenki „Lisek Łakomczuszek” https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4

 Na przerwę w muzyce wykonuje czynności zgodnie z poleceniami rodzica np. zbieramy jajka (naśladują zbieranie jajek); doimy krowę (naśladują dojenie krowy); gonimy kaczkę (biegają), głaskamy owieczkę (naśladują głaskanie).

3. „W telewizji” – zabawa dydaktyczna – rodzic stawia na dywanie telewizor zrobiony z kartonu https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=p1VT8Vei7ow&ab_channel=Dbamyomamy-Feedo.pl

i wciela się w rolę prezenterki telewizyjnej. Prezentując dany produkt, opowiada o nim.

Mleko – zawiera bardzo dużo witaminy A, wapnia, sodu i potasu, więc jest zdrowe dla naszych zębów i kości. Dlatego wato codziennie sięgnąć po szklankę mleka. Bardzo zdrowe są również produkty, które robi się z mleka – jogurty, sery białe i żółte.

Jajka – dobrze działają na włosy i skórę. Dbają o nawilżenie i uelastycznienie skóry. Zawierają duże ilości witaminy A. Jajka możemy jeść na miękko bądź twardo, ale możemy także przyrządzić z nich omlety czy naleśniki.

Pierze – jako naturalny materiał pozwala skórze oddychać podczas snu i idealnie wchłania wilgoć. Dlatego warto spać pod ciepłą, puchową pierzynką.

Wełna – swetry, czapki i szaliki z wełny, nie tylko nas ogrzewają, ale i leczą. Wełna poprawia krążenie krwi i przynosi ulgę w bólach mięśni, stawów i kręgosłupa. Dodatkowo to bardzo ciekawy materiał, który w zimie nas ogrzewa, a w lecie chłodzi.

4. Następnie rodzic rozmawia z dzieckiem:

Czy mleko jest dla nas zdrowe?

Jakie produkty mamy z mleka?

Na co dobrze wpływają jajka?

W jakiej postaci możemy jeść jajka?

Co mamy z pierza?

Co w zimie nas ogrzewa, a latem chłodzi?

5. Improwizacja muzyczno - ruchowa do piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4

 

Zajęcia z j. angielskiego i religii znajdą Państwo w dalszej części, a w zakładce Logopeda - zabawy logopedyczne

Czytaj więcej: Propozycje zajęć dla dzieci 3-6 lat

Ograniczenie pracy przedszkola od 29 marca 2021

Szanowni Rodzice,

Od 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

                              Zgodne z rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 roku, stacjonarną opieką przedszkolną na wniosek rodziców mogą być objęte wyłącznie dzieci:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

W przypadku przyprowadzania dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, proszę o złożenie wniosku w budynku do którego uczęszcza dziecko (ul.Mariackiej 28 lub ul. Piłsudskiego 25).

Dyrekcja ZSP w Wolbromiu

Link do rozporządzenia:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

Ach ten bal.

       Karnawał to czas przepełniony muzyka i zabawą. Zgodnie z tradycją w dniu 5 lutego 2021 r. w naszym przedszkolu odbył się kolejny “Bajkowy bal karnawałowy”. Dla przedszkolaków, to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni.

Ze względu na specyficzny czas związany z pandemia, w tym roku każda grupa wiekowa przygotowywała się do balu na  swoich  salach. Dodatkową atrakcją było dekorowanie sal wg upodobań danej grupy,  różnorodność kolorów balonów i serpentyn nadawały charakter poszczególnym salom.

Czytaj więcej: Ach ten bal.

Życzenia Świąteczne

 

 

Informacja o opłatach za marzec

Szanowni Rodzice! 

Opłata za miesiąc marzec będzie pobierana w dniach:

 

1 kwietnia (czwartek) 2021  „0” ul. Mariacka 28 w godz. 7.00-8.30 


2 kwietnia(piątek)  2021  ul. Piłsudskiego 25 w godz. 6.30-8.30 oraz 12.00-13.00

 

O wysokości kwoty do zapłaty zostaną Państwo poinformowani do 31.03.2021roku.

Proszę pamiętać o każdorazowym zgłaszaniu nieobecności dziecka w przedszkolu.

Odliczenia za żywienie respektowane są od następnego dnia po zgłoszeniu u intendenta przedszkola.

Numer telefonu: 326441104